Узинська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район, місто Узин
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Дата: 31.07.2023 12:01
Кількість переглядів: 85

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою Кабінету Міністрів України
                   від 10 грудня 2008 р. № 1070 (в редакції  

                   постанови Кабінету Міністрів України від

                   28.10.2021 р. №1124)

 

                

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ   ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

м. Узин

___ __________ 2023 р.

Комунальне підприємство «ВУ ЖКГ-1», в особі начальника   Уса Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням  Узинської міської ради від 20.0.2007 року № 07-92, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок надання житлово-комунальних послуг  (далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житлового будинку і приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 3 цього договору (далі - споживач), з іншої сторони, далі разом - сторони,  уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі - послуга) споживачу. Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Узинської міської територіальної громади    https://uzmr.gov.ua/

3. Фактом згоди споживача про приєднання до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата повністю або частково рахунка за надану послугу, факт отримання послуги.

 

Предмет договору

4. Виконавець зобов’язується згідно з графіками надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а саме – послуги зі збирання , вивезення  та захоронення   побутових відходів, на підставі рішення виконавчого комітету Узинської  міської ради від 15.07.2019 року №77 «Про затвердження протоколів № 1-5 від 24.06.2019 р. засідання  конкурсної комісії щодо проведення конкурсу з  визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Узинської міської ОТГ та введення їх в дію» та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених рішенням Узинської  міської ради від 25.07.2018 року № 09/2018 «Про затвердження Правил благоустрою Узинської міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами та доповненнями), а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги).

 

Перелік послуг

5. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з  побутовими відходами, а саме: збирання, вивезення та захоронення  твердих побутових відходів.

6. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною та безконтейнерною схемою.

             7. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери.

Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою у визначені графіком дні.

8. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з виконавцем, закриті ємкості з відходами (пакети, мішки) місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

Виконавець вивозить тверді побутові відходи за безконтейнерною схемою у визначені графіком дні.

9. Завантаження твердих побутових відходів у контейнери або закриті ємкості (пакети, мішки) здійснюється споживачем. Вивантаження твердих побутових відходів з контейнерів та завантаження пакетів, мішків з відходами в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється виконавцем.

10. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення твердих побутових відходів, визначаються виконавцем.

 

Вимоги до якості послуг

11. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

12. Вимоги до якості послуги та інша необхідна інформація , а саме норми надання послуг з вивезення побутових відходів (назва, дата та номер акта про затвердження норм),  графік вивезення , тощо розміщуються на веб-сайті органу місцевого самоврядування  https://uzmr.gov.ua/  або на веб-сайті виконавця  http://узин-жкг.in.ua/

 

 

Права та обов’язки споживача

13. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами цього договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на  послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору або на зазначений споживачем засіб зв’язку у додатку 1 до цього договору, у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти робочих днів з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

14. Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами, відповідно до тарифів, затверджених відповідно до чинного законодавства України;

3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 27 цього договору;

6) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) вживати заходів щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;

8) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані,

          10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих побутових відходів, з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.       

Права та обов’язки виконавця

15. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та  контейнерних майданчиків;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

16. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та публікувати на власному веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за типами, що збираються), щомісячні обсяги переданих різних видів побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти оброблення та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відповідно до наказу Держстату від 23 січня 2015 р. № 24 “Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами”;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 28 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами відповідно до чинного законодавства України;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

 

Ціна та порядок оплати послуг

17.  Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

- плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру  тарифу на послуги, встановленого рішенням виконавчого комітету Узинської міської ради, та обсягу надання послуг,  затвердженими рішенням  виконавчого комітету Узинської міської ради;

- плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

            Тарифи на послугу з поводження з побутовими відходами  сановлять :

Категорія споживачів

населення

Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами, грн/м3

Норма утворення відходів,

 

 

м3/міс

Місячна плата на послугу

 

 

грн/особу

Багатоквартирні будинки м. Узин

188,97

0,1429

27,00

Будинки приватної забудови міста  Узин

188,97

0,1630

30,80

Будинки приватної забудови інших населених  пунктів ТГ

188,97

0,1063

20,09

18.  Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Розмір місячної плати для фізичних та юридичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлового нерухомого майна, в якому зареєстровані та мешкають громадяни визначається шляхом множення плати за послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць на кількість зареєстрованих мешканців.  Якщо кількість зареєстрованих осіб у квартирі (будинку) дорівнює «0», нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами здійснюється за тарифом на 1 особу в місяць.

19. Виконавець формує на підставі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

20. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

21. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим.

22. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.

23. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються:

у першу чергу - в рахунок плати за послугу;

у другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

24.  Споживач не звільняється від оплати послуг, інших платежів, визначених відповідним договором, отриманих ним до укладення цього договору.

 

Відповідальність сторін за порушення договору

25. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживачу.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

27. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 20 цього договору.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

 

Порядок і умови внесення змін до договору,
зокрема щодо ціни послуги

28. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, крім зміни ціни договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на офіційному веб-сайті Узинської міської територіальної громади за посиланням:  https://uzmr.gov.ua/   

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

29. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну цін/тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця.

У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті Узинської міської територіальної громади за посиланням: https://uzmr.gov.ua/   

 

Форс-мажорні обставини

30. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

31. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

Строк дії договору, порядок і умови
продовження його дії та розірвання

32. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

33. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

34. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 33 цього договору;

смерті фізичної особи - споживача (виконавця);

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

односторонньої відмови від договору;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

35. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

 

Прикінцеві положення

36. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

37. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що  передбачені цим договором, на поштову адресу нерухомого майна споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

38. Договір доводиться до відома споживачів та знаходиться у постійному доступі шляхом опублікування в мережі інтернет на офіційному веб-сайті Узинської міської територіальної громади за електронною адресою: https://uzmr.gov.ua/

За вимогою споживача виконавець надає друкований примірник Договору.

39. Споживач надає право виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних споживача у зв’язку з укладанням та виконанням договору.

40. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

З Правилами надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з твердими побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ознайомлений.

 

 

 

 

 

Реквізити виконавця

 

Комунальне підприємство  «ВУ ЖКГ-1»

 

09161, Київська область,  м. Узин, вул. Л.Українки, 20-а

п/р № UA353052990000026005010101469   в  АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,  МФО 305299


 
Код ЄДРПОУ 35088890

тел.: (04563) 2-12-06

E-Mail адреса : 35088890@ukr.net

веб-сайті :   http://узин-жкг.in.ua/

 

 

 

 

Начальник  КП «ВУ ЖКГ-1»    _______________  П. П.  Ус

                                                               (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Додаток 1
                 до індивідуального договору 

                 про надання послуг з поводження

                 з побутовими відходами

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами, розміщеного на офіційному веб-сайті Узинської міської територіальної громади https://uzmr.gov.ua/   приєднуюсь до договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством «ВУ ЖКГ-1» з  такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові _____________________________

    ____________________________________________________________     

        ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

адреса ________________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _________________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

населений пункт ____________________

район _____________________________

область ____________________________

індекс ____________________________;

3) кількість зареєстрованих осіб у квартирі (приміщенні) споживача ___________.

 

 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

Своїм підписом споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно із законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно із законодавством, зокрема щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за договором послуг.”.

 

 

Примітка: 

Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити виконавця про зміну будь якої інформації та даних, зазначених у заяві – приєднанні.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь